top of page

Avtalevilkår

Brukervilkår

 

Som bruker av app2firm.no nettsiden (heretter "tjenesten"), og alle tjenestene av app2firm™, App2Firm Ltd. (heretter "App2Firm™"), godtar kunden (heretter "du,deg,dine") å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for bruk"). Eventuelle nye funksjoner som utvider eller forbedrer den nåværende tjenesten, inkludert lanseringen av nye verktøy og ressurser, er underlagt brukervilkårene. 

1.0. Vilkår for inngåelse av avtale og levering av produkt  

1.1. Avtalen anses inngått når du mottar ordrebekreftelse per e-post etter å ha mottatt din

aksept per telefon eller per e-post.  

 

1.2  Du garanterer for at avtalen er inngått av en bemyndighet person i din virksomhet.  

 

1.3. Du er selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger er korrekte. Det er din plikt å                          holde App2Firm™ oppdatert av disse til enhver tid, og eventuelle endringer må sendes per              e-post til post@app2firm.no.       

 

1.4. Under avtaleperioden får du tilgang på en brukerkonto og dens brukerfunksjoner som er            opprettet i henhold til ditt produktvalg spesifisert i ordrebekreftelsen. Brukerkontoen aktiveres        når din webapplikasjon er klargjort for levering. Brukernavn og passord sendes per epost.

 

1.5. Avtalen er bindende  i 24 måneder periode. Avtalen forlenges deretter i 12 måneder periode, hvis ikke App2Firm™ mottar en skriftlig oppsigelse fra deg per epost om terminering av kundeforholdet. Oppsigelsen må sendes per epost til post@app2firm.no senest 30 dager før ny periode inntrer iht. til gjeldene avtaleperiode. 

1.6. Ved fortsettelse av avtalen, vil du beholde nåværende pris uavhenging av fremtidige                  prisendringer. 

1.7. App2Firm™ leverer mobilapp innen 10-12 dager. Det tas forbehold om forsinkelser hvis det  oppstår eventuelle endringer av applikasjonsegenskaper, design, tilpasninger, og/ eller validering av Apple utviklerkonto (Apple Developer Account). 

2.0 Vilkår for innbetalinger og tilbakebetalinger

 

2.1  Ved inngått avtale er du pliktet til å betale App2Firm™ beløpet som er i hendhold til avtalen.  

 

2.2. Faktura sendes elektronisk innen 3-5 dager til din e-postadresse.  

 

2.3. Hvis innbetalingen ikke mottas innen 15 dager etter betalingsforfall, vil App2Firm™ oversende    utestående faktura til et inkassobyrå som vil kreve inn beløpet i henhold til norsk inkassolov.  

2.4. App2Firm™ vil ikke refundere innbetalte beløp, delvis månedlig anvendelse av tjenesten,          refusjon av oppgradering / nedgradering av tjenesten eller refusjon for ubrukte måneder. For å        behandle alle likt, vil ingen unntak gjøres.

 

2.5. Alle priser er oppgitt uten mva, og du er selv ansvarlig for betaling av slike avgifter til dine myndigheter.

3.0 Brukerkontovilkår  

 

3.1  Du må være 18 år eller eldre for å bruke denne tjenesten.

 

3.2. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for din konto og passord. App2Firm™ kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av din unnlatelse av å overholde denne sikkerhetsplikten.

3.3. Du er ansvarlig for alt innhold lagt ut og aktivitet som skjer under din konto (selv når innholdet er lagt  ut av andre som har tilgang til kontoen din).

 

3.4. Du kan ikke bruke tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål. Du må ikke, i bruken av tjenesten, bryte lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett).

 

4.0   Avbestilling og oppsigelse  

 

4.1.Forespørsel vedrørende din avtale må gjøres fra deg personlig, og ikke via en fullmektig eller    tredjepart.  

4.2.App2Firm™ godtar avbestilling fra deg innen 48 timer fra avtaletidspunkt i tilsendt ordrebekreftelse per e-post.  

4.3.App2Firm™ godtar kun oppsigelser sendt fra deg og din primær epost, og ikke via en fullmektig elle tredjepart. Oppsigelsen anses som gyldig når App2Firm™ har mottatt din oppsigelse som må sendes til epostadresse: post@app2firm.no.

4.4.App2Firm™ forbeholder seg retten til å slette alt matriell og innhold i tjenesten etter å at du har  avsluttet ditt kundeforhold.  

5.0.   Endringer i tjenester 

 

5.1. App2Firm™ forbeholder seg retten til, når som helst, å endre eller stanse, midlertidig  tjenesten (eller deler av denne) med eller uten varsel.  

 

5.2.   Fra tid til annen kan App2Firm™ utstede en oppdatering i programvaren som kan legge til, endre og / eller fjerne funksjoner fra den digitale plattformen. Slike oppdateringer kan bli skjøvet ut automatisk med eller ingen forvarsel, selv om App2Firm™ har til hensikt å varsle deg på forhånd om en kommende oppdatering, inkludert detaljer om hva oppdateringen inneholder. 

6.0 Opphavsrett og eierskapsinnhold

 

6.1. App2Firm™ krever ikke immaterielle rettigheter over materialet du gir til tjenesten. Profilen din og opplastede materialer forblir din, men vi forbeholder oss retten til å vise og dele innhold av          applikasjonen din.  

 

6.2.  App2Firm™ forhåndsscanner ikke innhold, men vi har rett (men ikke plikt) etter eget skjønn å avvise eller fjerne ethvert innhold som er tilgjengelig via tjenesten.  

 

6.3.  Utseendet av tjenesten er copyright 2021 App2Firm™, Ltd. Alle rettigheter er reservert. Du kan ikke duplisere, kopiere eller gjenbruke deler av HTML / CSS eller visuelle designelementer uten skriftlig tillatelse fra App2Firm™.  

 

6.4.  App2Firm™ kan gjøre enkelte programvarer tilgjengelig for deg gjennom tjenesten. Hvis du laster ned  eller på annen måte bruker programvaren fra tjenesten, programvaren, inkludert alle filer og bilder som finnes i eller generert av programvaren, HTML / CSS, visuelle designelementer, og tilhørende data (heretter, "programvaren") anses å være lisensiert til deg av App2Firm™ for personlig og  ikke-kommersiell bruk.  

 

6.5. App2Firm™ overfører ikke tittelen eller immaterielle rettigheter til programvaren, og App2Firm™  beholder fullstendig eiendomsrett til programvaren samt alle immaterielle rettigheter i denne.          Du kan ikke selge, videreformidle eller reprodusere programvaren, du kan heller ikke dekompilere,    rekonstruere, demontere eller på annen måte konvertere programvaren til lesbar form.  

 

6.6. Du gir App2Firm™ en lisens til å bruke materiale du legger til tjenestene. Ved å publisere, laste ned, vise, utføre, overføre, eller på annen måte distribuere brukerinnhold til tjenesten, gir du App2Firm™, dens samarbeidspartnere, ledere, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter en lisens til å bruke brukerinnhold i forbindelse med driften av App2Firm™, dens datterselskaper, ledere, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter, inkludert uten begrensning, en rett til  å kopiere, distribuere, overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, og reformatere  brukerinnhold. Du vil ikke bli kompensert for noe brukerinnhold. Ved å legge ut brukerinnhold på tjenesten, garanterer du hermed at du eier rettighetene til brukerinnhold eller annen måte er autorisert til å legge ut, distribuere, vise, utføre, overføre, eller på annen måte distribuere brukerinnhold.  

 

6.7. Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du til å adlyde loven og å respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av tjenesten er til enhver tid regulert av og underlagt lover om opphavsrett, varemerke, patent, og forretningshemmeligheter eierskap og bruk av åndsverk. Du samtykker til ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre, eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold i strid med partiets opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, eller andre åndsverk eller eierrett. Du samtykker til å overholde lover om opphavsrett, varemerke, patent, og forretningshemmeligheter eierskap og bruk av åndsverk, og du skal være ansvarlig for eventuelle lovbrudd, og for eventuelle krenkelser av immaterielle rettigheter forårsaket av noe innhold du oppgir, legger ut, eller overfører, eller som er gitt eller overføres ved hjelp av brukernavnet eller bruker- ID. Bevisbyrden for at innhold ikke bryter noen lover eller immaterielle rettigheter hviler utelukkende på deg.  

 

 

7.0 Generelle vilkår  

 

7.1. Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten er levert "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Teknisk brukerstøtte er tilgjengelig via e-post og telefon.  

 

7.2. Du forstår at App2Firm™ bruker tredjepartsleverandører og hostingpartnere for å gi den nødvendige maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å drifte tjenesten.  

 

7.3. Du må ikke endre, tilpasse eller hacke tjenesten eller modifisere et annet nettsted, slik at den feilaktig antyder at det er forbundet med tjenesten, eller noen annen tjeneste levert av App2Firm™.  

 

7.4. Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten bruk av tjenesten, eller tilgang til tjenesten uten skriftlig tillatelse av App2Firm™.  

 

7.5. Vi kan, men har ingen plikt til å fjerne innhold og brukerkontoer med innhold som vi avgjør etter eget skjønn er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene .  

 

7.6. Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenesten, inkludert ditt innhold, kan overføres ukryptert og medføre (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse til tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter.  

 

7.7. Du må ikke laste opp, eller sende uønsket e-post, SMS, eller "spam" -meldinger.  

 

7.8. Du må ikke overføre noen form for virus eller kode av destruktiv karakter.  

 

7.9. App2Firm™ garanterer ikke at (i) tjenesten vil oppfylle dine spesifikke krav, (ii) tjenesten vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri, (iii) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig, (iv) kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller fått av deg gjennom tjenesten vil oppfylle dine forventninger, og (v) eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.

 

7.10. Du uttrykkelig forstår og godtar at App2Firm™ ikke skal være ansvarlig for eventuelle direkte,  indirekte, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om App2Firm™ har blitt informert om muligheten for slike skader), som følge av: (i) bruk eller manglende evne til å bruketjenesten; (ii) kostnadene ved innkjøp av varer og tjenester som følge av noen varer, data, informasjon eller tjenester som er kjøpt eller mottatt eller meldinger mottatt eller transaksjoner som inngås gjennom eller fra tjenesten; (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller opptreden av en tredjepart på tjenesten; (v) eller andre saker relatert til tjenesten.

bottom of page